info@chillienglish.cz

Tento kvíz se jmenuje : První kvíz

Jaký je čas ?
Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Kdo jsem?